امروز سوال و جوابهایی تکان دهنده از فصل 6 منتشر شد که در نوع خود بسیار تکان دهنده و شوکه کننده بود

این سوالها باید حتما جواب بله و خیر داشته باشند و توسط افرادی که اپیزود های ابتدایی رو دیدند جواب داده شده است.

1.آیا جک و ساویر بعد از پایین افتادن جولیت دوباره همدیگه رو میزنن؟ بله

2.آیا در هواپیمای جدید لاستی ها یکدیگر را میشناسند؟ خیر

3.آیا دود سیاه را در قسمت اول میبینیم؟ بله