تبلیغات
وبلاگ تخصصى سریال LOST - آزمون شناخت LOST از دیدگاه علمی بخش دوم(منبع:tvshow.ir)
وبلاگ تخصصى سریال LOST
همه چیز از لاست(بررسی معماها،گالرى عكس هاى سریال،اسپویلر و ...)
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 2 شهریور 1388 توسط ehsan khorami | نظرات ()

اینجوریشو دیگه ندیده بودیم،تستیاش برن تو ادامه مطلب با فاصله بشینن و به سوالات جواب بدن،پاسخنامتونم تو بخش نظرات بفرستید

16. گذشته ی «جیمز فورد» در بخش «منفی بی نهایت» محور زمان با آینده وی در بخش «مثبت بی نهایت» همین محور در واقع:

1)
ماکزیمم فاصله را با هم دارند؛ مطابق با صفحه ی مختصات رنه دکارت.
2)
بر هم منطبق هستند؛ مطابق با تکینگی هاوکینگ.
3)
بر هم منطبق هستند؛ مطابق با جهان های موازی هگل.
4)
گزینه های 2 و 3 صحیح هستند.17.
حضور «دنیل فارادی» در سازمان ابتکارات دارما، چگونه حضوری بوده است؟

1)
حضوری کاملاً تئوریک.
2)
حضوری کاملاً فیزیکی.
3)
حضوری کاملاً فرضی.
4)
حضوری کاملاً نسبی.18.
در صورت ورود جزیره به یک سیاه چاله، جزیره به همراه ساکنین خویش چه عاقبتی خواهد داشت؟

1)
سریعاً رشته رشته خواهد شد.
2)
زمان برای ساکنین خواهد ایستاد.
3)
ساکنین تفاوت زمانی احساس نخواهند کرد.
4)
هر 3 گزینه صحیح است.19.
کوچک ترین واحد زمانی ممکن بر سطح جزیره چه مقدار زمانی است؟

1)
حدّ زمان به سمت صفر واحد زمانی.
2)
ثابت پلانک واحد زمانی.
3)
صفر واحد زمانی.
4)
واحد زمانی.20.
در صورت معکوس کردن پیکان ترمودینامیکی بر سطح جزیره، آن گاه مغز «جک شپرد»:

1)
کاملاً عادی رفتار خواهد کرد.
2)
دیروز را به یاد نداشته، و فردا را به عنوان خاطره در ذهن خویش دارد.
3)
دچار توهمات خیالی شده و نیاز به «ثابت» خواهد داشت.
4)
گزینه های 2 و 3 صحیح هستند.21.
اگر «جان لاک» به یک سال پیش از تولّد خویش سفر زمانی کند، در چنین حالتی:

1)
قادر به کشتن پدر خویش است.
2)
قادر به کشتن پدر خویش نیست.
3)
این مورد قابل اظهار نظر نیست.
4)
هیچ کدام.22.
از لحاظ علمی، کدام یک از افراد زیر صحیح گفته اند؟

1)
فارادی: ما، متغیّرهای این زمان هستیم!
2)
مایلز: دوستان شما باعث همان حادثه ی بزرگ در ایستگاه قو شده اند!
3)
گزینه های 1 و 2 صحیح هستند.
4)
هیچکدام.23.
فرض کنید سریال LOST در نخستین قسمت فصل اوّل با صحنه ای در کنار ایستگاه قو در زمان ساخت آن شروع می شد؛ پیش از سوار شدن مسافران به هواپیمای اوشنیک، در چنین حالتی:

1) «
جک شپرد» و دوستانش در آن نزدیکی بودند.
2) «
جک شپرد» و دوستانش در آن مکان و زمان نبودند.
3)
افراد دیگری در آن زمان جایگاه «جک شپرد» و دوستانش را به خود اختصاص داده بودند.
4)
این مورد قابل اظهار نظر نیست.24.
هنگامی که جزیره منتقل می شود، دقیقاً در کوچک ترین واحد زمانی در آن لحظه:

1)
سرعت گریز از سرعت نور بیشتر است.
2)
سرعت گریز از سرعت شوارزشفیلدی بیشتر است.
3)
سرعت گریز از سرعت نور کمتر است.
4)
سرعت گریز از سرعت شوارزشفیلدی کمتر است.25.
در مورد «کرم چاله»ها کدامیک از جملات زیر صحیح است؟

1)
به عنوان ماشین زمان تئوریک شناخته شده اند که از ترکیبات فضایی دو سیاهچاله ایجاد می شوند.
2)
دو بخش متفاوت از فضا - زمان را به یکدیگر متصّل ساخته و مسیرهایی دو طرفه هستند.
3)
دالان های پایدار هستند که نظریه ی نسبیت انیشتین آن ها را تبیین می کند.
4)
هیچکدام.26. «
الویس هاوکینگ» تاکید بسیاری بر شبیه سازی پرواز گوام با پرواز اوشنیک داشت؛ این جمله بیانگر کدامیک از اصول علمی زیر است؟

1)
وحدت در عین کثرت.
2)
نسبیت انیشتین.
3)
هندسه فضا - زمان مینکوفسکی.
4)
این مورد قابل اظهار نظر نیست.27.
در زمان پرواز اجیرا، فرض کنید «جک شپرد» به جای سفر به حدود 30 سال قبل، به 3 سال قبل دقیقاً در هنگام سقوط هواپیمای اوشنیک سفر می کرد. در چنین حالتی، عملکرد «جک» با عملکرد وی در زمان سقوط اوشنیک:

1)
کاملاً متفاوت بود. او اتفاقات 3 سال پیش را به یاد داشت.
2)
کاملاً یکسان بود. او اتفاقات 3 سال پیش را به یاد نداشت.
3)
کاملاً متفاوت بود. او اتفاقات 3 سال پیش را به یاد نداشت.
4)
کاملاً یکسان بود. او اتفاقات 3 سال پیش را به یاد داشت.28. «
مایلز» در دوران جوانی، خودش را به عنوان یک کودک در دستان «دکتر ماروین کندل» مشاهده کرد؛ کدامیک از نظریات زیر توانایی توصیف این واقعه را دارا است؟!

1)
انقباض طولی در نسبیت.
2)
ماشین زمان پیتزا.
3)
کرم چاله ها در نسبیت.
4)
هندسه فضا - زمان مینکوفسکی.29. «
چارلز ویدمور» با اطمینان کافی اعلام کرد که توانایی بازگشت به جزیره را ندارد. در صورت صحّت این جمله، کدامیک از اصول علمی زیر با احتمال بیشتر، بیانگر دلیل آن خواهد بود؟

1)
اصل ریمان ها.
2)
اصل عدم قطعیت هایزنبرگ.
3)
اصل همسانی.
4)
اصل ماشین زمان پیتزا.30.
این سوال به عنوان کمک به پاسخ دهندگان محترم است؛ برای همه این سوال به عنوان یک پاسخ صحیح تلقّی می شود. تنها یکی از گزینه ها را انتخاب کنید!

1)
گزینه ی دلخواه 1
2)
گزینه ی دلخواه 2
3)
گزینه ی دلخواه 3
4)
گزینه ی دلخواه 4
درباره وبلاگ