تبلیغات
وبلاگ تخصصى سریال LOST - آزمون شناخت LOST از دیدگاه علمی(بخش اول)(منبع:tvshow.ir)
وبلاگ تخصصى سریال LOST
همه چیز از لاست(بررسی معماها،گالرى عكس هاى سریال،اسپویلر و ...)
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 2 شهریور 1388 توسط ehsan khorami | نظرات ()

اینجوریشو دیگه ندیده بودیم،تستیاش برن تو ادامه مطلب با فاصله بشینن و به سوالات جواب بدن،پاسخنامتونم تو بخش نظرات بفرستید


1.
تداخل های زمانی میان گذشته ی یک نفر با آینده ی نفری دیگر طبق کدام نظریه ی علمی قابل توجیه است؟

1)
نسبیت خاص
2)
نسبیت عام
3)
هندسه فضا - زمان مینکوفسکی
4)
هر 3 گزینه صحیح هستند.2.
مخروط نوری زندگی شخصیت «جیمز فورد» در کدام بخش خود با کدامین بخش مخروط نوری زندگی شخصیت «بنجامین لاینس» برخورد نمود؟

1)
آینده - گذشته
2)
حال و آینده - گذشته
3)
گذشته - آینده
4)
حال و گذشته - آینده3.
واژه ی «شعاع نوری» که توسّط «دنیل فارادی» در قایق کوچک در نزدیکی جزیره بیان شد، به کدام مطلب علمی اشاره داشته و چه مفهومی دارد؟

1)
نسبیت خاص - محدود بودن سرعت نور در بیشینه اندازه
2)
نسبیت خاص - انقباض طولی در اثر سرعت های بالا
3)
مخروط نوری - مرز میان زمان واقعی و موهومی
4)
مخروط نوری - نور خیره کننده ناشی از انتقال جزیره4.
کدام یک از اتّفاقات زیر در سریال LOST بیان گر مفهوم «نسبیت خاص» است؟

1)
قدرت مغناطیسی بالای جزیره
2)
سفر به گذشته با پرواز اجیرا
3)
زودتر رسیدن جسد دکتر کشتی به جزیره
4)
گزینه های 2 و 3 صحیح هستند.5.
در صحنه ی ابتدایی فیلم، «جک شپرد» به سمت ساحل می دود تا به بازماندگان احتمالی کمک کند. در این رابطه کدام یک از جملات زیر صحیح تر است؟

1)
جزیره ساکن، و «جک» در حال دویدن تا به ساحل است.
2) «
جک» ساکن، و جزیره در حال عقب آمدن به سمت او تا به ساحل است.
3)
گزینه های 1 و 2 صحیح هستند.
4)
این مورد قابل اظهار نظر نیست.6.
هواپیمای «اجیرا» با سرعتی حدود 600 متر بر ثانیه در حال سقوط بر روی جزیره ای است که نور از آن جزیره با سرعت 300 هزار کیلومتر بر ثانیه به سمت این هواپیما در حال بازتاب است. سرعت نسبی میان چشم «جک شپرد» و این نور چقدر است؟

1) 300
هزار کیلومتر + 600 متر بر ثانیه
2) 300
هزار کیلومتر - 600 متر بر ثانیه
3) 300
هزار کیلومتر بر ثانیه
4) 600
متر بر ثانیه7.
از لحاظ علمی، اگر جزیره در LOST چنان سرعت بگیرد که به سرعت نور برسد، آن گاه:

1)
جزیره منتقل خواهد شد.
2)
جزیره به گذشته خواهد رفت.
3)
جزیره وارد یک کرم چاله خواهد شد.
4)
جزیره نیاز به یک «ثابت» خواهد داشت.8.
از لحاظ علمی، پرتوی یک نور در هنگام گذر از کنار جزیره، چگونه خواهد بود؟

1)
دچار انحراف خواهد شد.
2)
دستِ کم دچار انحراف خواهد شد.
3)
به درون جزیره جذب خواهد شد.
4)
از موجودات آینده خبر خواهد آورد.9.
اگر جزیره در LOST را به اندازه ی شعاع «شوارزشفلید» کوچک کنیم، آن گاه «جک شپرد» ...

1)
تنها کسی خواهد بود که جایی برای ایستادن بر روی جزیره خواهد داشت!
2)
تغییری در اندازه ی جزیره حس نخواهد کرد.
3)
این مورد قابل اظهار نظر نیست.
4)
هیچکدام.10.
اگر چنانچه جزیره به سرعت نور برسد، «فرانک لاپیدوس» در درون هلیکوپتر خویش، ...

1)
جزیره را کوچک تر از اندازه ی عادی خواهد دید. (مطابق با نسبیت انیشتین).
2)
جزیره را عادی خواهد دید. (مطابق با مطلق انگاری نیوتن).
3)
جزیره را نخواهد دید. (مطابق با نسبیت انیشتین).
4)
بسته به فاصله ای که از جزیره دارد، محتملاً جزیره را در حالتی غیر عادی خواهد دید. (مطابق با هندسه فضا - زمان مینکوفسکی).11.
در صورتی که جزیره به سرعت بالاتر از نور برسد، «سعید جراح» بر روی جزیره، ...

1)
به گذشته سفر خواهد کرد. (مطابق با نسبیت انیشتین).
2)
به سبب روی جزیره بودن، تفاوتی حس نخواهد کرد. (مطابق با مخروط زمانی).
3)
به گذشته سفر خواهد کرد. (مطابق با جهان یازده بُعدی هاوکینگ).
4)
به گذشته یا آینده سفر خواهد کرد. (مطابق با نظریه کرم چاله ها).12.
در فصل پنجم سریال LOST، اکثر اتفاقات در مکان و زمان نامناسبی به نظر رسیدند؛ این مورد بیانگر کدامیک از نظریات علمی زیر است؟

1)
نسبیت خاص
2)
نسبیت عام
3)
هندسه فضا - زمان مینکوفسکی
4)
گزینه های 1 و 2 صحیح هستند.13.
در جزیره ی جادویی LOST، کدام یک از قوانین زیر برقرار است؟

1)
هستی بر چیستی موخّر است؛ مانند دیگر مکان های هستی.
2)
هستی بر چیستی موخّر است؛ بر خلاف دیگر مکان های هستی.
3)
هستی بر چیستی مقدّم است؛ مانند دیگر مکان های هستی.
4)
هستی بر چیستی مقدّم است؛ بر خلاف دیگر مکان های هستی.14.
چگونه می توان ابتدایی ترین و انتهایی ترین لحظه در زمان جزیره را تبیین و توصیف کرد؟

1)
با تجسّم زمان بر یک محور تک بُعدی چون t.
2)
با تجسّم زمان بر سطح یک کُره ی سه بُعدی.
3)
با استفاده از هندسه فضا - زمان مینکوفسکی.
4)
با استفاده از نسبیت خاص و نسبیت عام.15.
جزیره ی فرضی «همگن» شکلی با تجسّم دو بُعدی یک دایره که شعاعی برابر «بی نهایت» دارد، بخش 100 کیلومتری از کمان محیط خود را چگونه خواهد دید؟

1)
به شکل یک منحنی.
2)
به شکل یک خطّ راست.
3)
به شکل یک قطاع.
4)
به شکل یک صفحه.
درباره وبلاگ